hastings st dental free gift

Xổ số may mắn trúng một máy tính bảng APPLE

Hãy giới thiệu cho bạn của bạn, hoặc thành viên trong gia đình bạn để nhận được THẺ QUÀ TẶNG và tham gia rút thăm may mắn để nhận được phần quà là một máy tính bảng APPLE. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé qua Văn phòng Nha khoa của chúng tôi…

hastings st dental free gift

Win an Apple IPad

Refer a friend or family member to receive gift cards and be entered into a draw to win an Apple IPad. For more information, please visit our dental office in Vancouver on Hastings Street at 2538 E Hastings St, Vancouver, BC V5K 1Z6, Canada or call our dental clinic at (604) 253-2433. *Not to be…